Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Σημερινός ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΦΑΔΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ είναι η συνέχεια του προηγούμενου Συλλόγου Σοφαδιτών Αθήνας που είχε ιδρυθει και δραστηριοποιηθεί τα δύσκολα χρόνια των συμπολιτών μας στην Αθήνα το 1950- 1975.

ΙΔΡΥΣΗ

Μετά τη αδρανοποίση του συλλόγου και τη διάλυσή του, ιδρύθηκε το 1980 ο σημερινός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΦΑΔΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ» με έδρα την Αθήνα, οδός Κάνιγγος αρ.7/ 4ος όροφος, σε ιδιόκτητο γραφείο, τηλ./fax 210-3805666.

ΠΡΩΤΟ Δ.Σ.

Το πρώτο Δ.Σ. του συλλόγου που συγκροτήθηκε σε ΣΩΜΑ στις 17/11/1980 ήταν το παρακάτω:

 

1. ΚΑΣΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΤΣΙΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΣΟΥΛΤΑΤΗ ΒΑΪΑ
5. ΠΑΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
7. ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ

ΣΚΟΠΟΙ

α) Η επαφή και πεικοινωνία των μελών για την καλλιέργεια στενότερων κοινωνικών και φιλικών δεσμών μεταξύ των, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, η ενίσχυση του αισθήματος της αγαπης προς τη γενέτειρα και της μέριμνας προς τα προβλήματά της.

β) Η μελέτη και η παρακολούθηση των αναγκών του Δήμου και η παροχή υλικής και ηθικής συνδρομής στρους συμπολίτες που έχουν τέτοια ανάγκη.

γ) Η μέριμνα για την εκτέλεση κοινωφελών έργων, ήτοι συγκοινωνίας,ύδρευσης, δενδροκομίας και λοιπών έργων εξωραϊσμού του Δήμου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Σύλλογος από της ιδρύσεώς του δραστηριοποιήθηκε για την υλοποίηση των σκοπών του συλλόγου μόνος ή σε συνεργασία και άλλων συλλόγων συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις τοπικού ή γενικού ενδιαφέροντος με σκοπό την καλλλιέργεια κοινωνικών και φιλικών δεσμών μεταξύ των μελών.