Παρουσίαση Βιβλίου του κ. Αντώνιου

Παρουσίαση Βιβλίου του κ. Αντώνιου

Αντιπροσωπεία του Συλλόγου Σοφαδιτών Αθήνας, αποτελούμενη από τους: Πρόεδρο Πασπαλάρη Αθανάσιο, Αντιπρόεδρο Φιλίππου Απόστολο, Ταμία Τσαρούχα Γεώργιο, παρευρέθηκε στην Παρουσίαση Βιβλίου του κ. Αντώνιου (πρώην προϊστάμενο των Γενικών Αρχείων του Κράτους Καρδίτσας), ένα μοναδικό λεξικό για τη νέοτερη ιστορία της Θεσσαλίας!